Kateřina Narwová: Kdo jsem?

(aktualizace: srpen 2023)

Bytostnou podstatou mé duše je tvorba a kreativita, mystično a transcendentno, jakož i směřování ke Krásnu-Světlu-Dobru cestou hlubinného poznání sebe sama, sebepřijetí a nalezení svého pravého, autentického Já. A tímto způsobem mohu pak i nepatrně poodkrývat závoj, jenž skrývá celé to ohromné a nepředstavitelné Mystérium Bytí, jehož jsme každý součástí. Mým největším naplněním a radostí je malba, kresba a psaní spolu se sdílením své tvorby se světem a lidmi, s nimiž navzájem souzníme a jež mohu svou tvůrčí radostí inspirovat a vnitřně "rozsvítit" :)

Stále více si uvědomuji své propojení s milovanou Matkou Zemí a jejími bytostmi, bytostmi přírody a elementů, s nimiž ve svém nitru navazuji kontakt a k nimž, jakož i k Matce Zemi, chovám nevýslovnou úctu a lásku. S mým mužem a spolu s dalšími skvělými lidmi děláváme rituály a oslavy slunovratů a rovnodenností a mnoho dalších obřadů na uctění našich předků a tradice a pro pozvednutí nás všech, lidstva, planety, pro očistu a aktivaci posvátných míst a pro posílení Dobra v našem světě. A dle rčení "Jak nahoře, tak dole" jsem si stejně tak i vědoma svého přináležení k láskyplné světelné duchovní rodině našeho nedozírného Univerza a usiluji o to býti Dobrým člověkem a účastnit se pozitivního přirozeného vývoje lidstva i planety, tj. jejich (našeho) Vzestupu.

A co se oněch zmiňovaných bytostí týče, nemohu opomenout, že od dětství je se mnou hluboce spojeno téma draků a jednorožců a mám důvěrně blízko k nejrůznějším pohádkovým a fantazijním světům a jejich bytostem, bytůstkám a příšerkám, které s velkou chutí a dětským nadšením již odmalička ztvárňuji.

V roce 2022 jsem úspěšně dovršila jeden ze svých největších a zatím nejdůležitějších tvůrčích počinů: po letech práce jsem dokončila a nechala vydat svou první knížku, fantasy příběh pro děti i dospělé: PEGASOVÉ, která je určena všem, kdož se chtějí znovu navrátit do dávno ztracených fantazijních světů svého dětství. Tuto knížku jsem zároveň ilustrovala, celé dílo čítá cca 60 obrázků včetně těch, které jsem nakreslila již jako desetiletá holčička, tedy v době, kdy jsem tuto knížku začala tvořit. Po nějakém čase jsem však tvorbu přerušila a nedopsaná knížka čekala čtvrt století na své dokončení a skutečnost, že byla z velké části napsána již v mých deseti letech (a poslední roky, již v dospělém věku, zcela přepsána a dokončena), ji dle mě činí naprostou raritou :) V případě zájmu si knížku můžete zakoupit přímo u mě přes mail: narwova@gmail.com, budu ráda :) Více informací o knížce, jakož i úryvky najdete zde na mých webovkách v sekci "Kniha Pegasové" a její podsekci "Představení knihy", mnoho ilustrací je obsaženo v sekci "Výtvarná tvorba" - "Pegasové ilustrace" a moje povídání o knížce i s její prohlídkou naleznete v sekci "Videa".

Ohledně mé další literární tvorby: nyní mám rozpracováno několik dalších knih, a to sbírku nejrůznějších fantazijních povídek zahrnující i úžasnou novelu CHODKYNĚ, kterou napsal můj táta, Petr Narwa; dále samozřejmě chystám pokračování PEGASŮ, neboť právě vydaná kniha je prvním dílem s otevřeným koncem, a do budoucna chci také připravit obrazovou monografii s krátkými poetickými texty a s mými obrazy a kresbami.

K mým dalším srdcovým záležitostem patří: výrazový tanec a expresivita, cestování, příroda, lesy, hory, malebnost Čech, moře, útesy a přímořská městečka Francie, nedozírnost noční oblohy... Dále výtvarné umění a literatura - hlavně poezie, fantasy a mystické, magické romány. Také hra na klavír a na kytaru, jízda na koni, filmy... A v neposlední řadě hudba: to je svět sám pro sebe a jeden z nejlepších způsobů, na jehož křídlech může člověk s lehkostí cestovat prostorem a časem a různými dimenzemi. Hudba je královnou lidských nálad, naladění a citů a může, jak víme, i léčit. Pro mě je tou "správnou" a léčivou hudbou hudba meditativní, dobová, orientální, keltská, bretoňská, mystická, lyrická, gruzínská, čeští písničkáři, šamanské bubny a didgeridoo a nesčetně dalších stylů.

Jsem též lingvistkou a mám ráda angličtinu a francouzštinu (ta je mým srdcovým jazykem), studovala jsem v Nice na Cote d’Azur v jižní Francii a moc ráda na tento krásný čas vzpomínám. Vystudovala jsem filozofii a anglistiku na UP v Olomouci a již roky jsem lektorkou angličtiny. V letech 2018 - 2021 jsem také příležitostně působila jako moderátorka pro internetovou televizi Cesty k sobě. Nyní mám svůj vlastní profil na youtube a nahrávám zde svoje povídání o všech možných tématech, o seberozvoji, sebereflexi, autenticitě, sebevyjádření, práci na sobě, stávající situaci aj., vše je však principielně zaměřeno na podporu a inspiraci lidí a na snahu pomoci jim, nám všem, nalézt sebe samé a svou vlastní cestu a určení ;)

Velkou událostí pro mě též byla moje autorská výstava, jejíž vernisáž se konala v září 2017 v čajovně Setkání v Praze, kde jsem vystavovala svou krajinomalbu, kresby svých vnitřních vizí a různých bytostí a další malby vycházející z mých pocitů a imaginace.

Roky jsem žila v Praze a nyní bydlím se svým mužem v malebném Českém středohoří, jehož "kopečky" jsem odmalička obdivovala a vnímala je jako fascinující bytosti-příšery, které dřímají v pohroužení do svého prehistorického spánku, avšak jsou si zároveň vědomy mé přítomnosti a spiklenecky na mě pomrkávají... :)

Co vřele doporučuji

Zajímavé channelingy, rozhovory a povídání inspirativních lidí na youtube:

V současnosti nejvíce souzním s GiGi Young, kterou nyní sleduji nejvíce a která je inspirována Rudolfem Steinerem a jeho antroposofií. Další skvělá videa a inspirace: Pavlína Klemm, Barbara Marciniak, Kryon, Hana Sar Blochová, Vít Syrový, Tatiana Micic, Poselství Stvořitele, Dr. Josef Staněk, Simona Lásková, Silvia Rei, Indigový zpravodaj, Libor Smetana a mnoho dalších.

Literatura:

Romány: G. Meyrink: Golem, E. A. Poe: Jáma a kyvadlo, L. Klíma: Slavná nemesis, Utrpení knížete Sternenhocha, H. Broch: Očarování, J. R. R. Tolkien: Pán prstenů, A. Sapkowski: Sága o zaklínači, U. Eco: Jméno růže, Foucaultovo kyvadlo, M. Urban: Hastrman, P. Beagle: Poslední jednorožec, J. Rowling: Harry Potter, A. Rice: Mayfair Witches, J. Gaarder: Sofiin svět, H. P. Lovecraft: Bezejmenné město, M. Maeterlinck: Modrý pták, H. Hesse: Narcis a Goldmund, H. Melville: Mobydick, T. Williams: Jinozemě, R. Holdstock: Mythago Wood, Lavondyss aj.

Poezie: M. Vodička: Čarodějnice z Blois, Pták ohnivák, P. Šrut: Červotočivé světlo, K. Hlaváček: Pozdě k ránu, Ch. Morgenstern: Šibeniční písně, Ch. Džibrán: Prorok; sbírka Postavit vejce po Kolumbovi (antologie světové poezie) aj.

Esoterika, seberozvoj: E. Haich: Zasvěcení, M. Ruis: Bytosti přírody, V. Megre: Anastasia, B. Marciniak: Světelná rodina, P. Klemm: Poselství Plejáďanů, L.Goodman: Hvězdná znamení, T. Kenyon: Arkturiáni, Velký experiment, T. Andrews: Čarovná říše víl, Y. Oswald: Každé slovo má sílu, J. Cameron: Umělcova cesta, C. P. Estés: Ženy, které běhaly s vlky, D. Rico: Synchronicita, L. Paulínová: Nadějě bez hranic, E. Thoma: Tajná řeč stromů, D. Deida: Cesta pravého muže, M. Ruiz: Čtyři dohody, A. de Mello: Bdělost, E. Tolle: Moc přítomného okamžiku, L. Hay: Miluj svůj život, P. Franckh Zákon rezonance, M. Gray: Cyklická žena aj.

Filmy a seriály:

Pán prstenů, Samsara, Údolí květů, Amélie z Montmartru, Kladivo na čarodějnice, Údolí včel, Piáno, Nejasná zpráva o konci světa, Avatar, Atlas mraků, Statečné srdce, Pina, Koleje osudu, Návrat do Cold Mountain, Potomci lidí, Zamilovaný Shakespeare, Královna Alžběta, Královna Margot, Jaro, léto, podzim, zima… a jaro; Nekonečný příběh, Excalibur, Eyes Wide Shut, Poslední samuraj, Faunův labyrint, Fontána, Americká krása, Jodaa Akbar, Lazebník sibiřský. Seriály: Temný krystal, Cizinka, Pýcha a předsudek, Panství Downton, Prsteny moci, Stranger Things, Hra o trůny, Dark, My mister, Avatar: Last Airbender, Westworld, Mesiáš, Případ Kettering, Svět pod hlavou, První republika aj.

Výtvarní umělci:

A. Brunovský, J. Zrzavý, M. Švabinský, F. Kupka, P. Sís, C. Bouda, J. Trnka, F. Bílek, F. Kobliha, J. Váchal, J. Konůpek, J. Andrle, J. Schikaneder, B. Reynek, H. Bosch, P. Bruegel, M. Grunewald, A. Durer, H. Fuseli, S. Botticelli, W. Blake, F. Goya, G. Doré, V. van Gogh, G. Klimt, R. Grube-Heinecke, J. Kirby, A. Lee, J. Nasmith, J. Howe aj.

Hudba:

Narsilion, Trobar de Morte, Qntal, Dead Can Dance, Asonance, čeští písničkáři, zejména Vladimír Václavek, Oldřich Janota, Tomáš Kočko, Jaroslav Hutka, Petr Linhart, Majerovy brzdové tabulky; dále keltská a severská hudba, tradiční hudba z různých částí světa (zejm. gruzínský tanec a balet) a klasika - např. smyčcové koncerty Bacha a Vivaldiho atd. atd.