Výuka angličtiny

Angličtinu učím již patnáct let, v současné době výhradně přes skype, a celkově se zaměřuji zejména na konverzaci, protože je dle mého názoru nejdůležitější, aby se lidé naučili v cizím jazyce plynule komunikovat, uměli pohotově reagovat a vyjádřit to, co si přejí, a aby získali potřebnou sebedůvěru a schopnost porozumět mluvenému slovu. Konverzace bývá založena buď na povídání o běžném, každodenním životě a konkrétních zážitcích daného člověka, nebo na nejrůznějších zajímavých tématech ze všech možných oblastí.

Samozřejmě se též věnujeme gramatice a rozšiřování slovní zásoby, při individuálních lekcích je výuka šitá na míru danému člověku a vždy se soustřeďujeme na to, co si kdo přeje či co potřebuje zlepšit.

Lekce mohou být zpestřeny též poslechem a četbou zajímavých článků či knih (příjemnou možností je např. edice Penguin Books, která je zjednodušeným vydáním vybraných děl klasické literatury a je přizpůsobena nižším úrovním), popř. doporučuji „samostudium“ doma a sledování vybraných filmů a seriálů v originále s titulky (českými či anglickými dle úrovně studenta).

Mám přátelský a vstřícný přístup a ráda lidi motivuji a povzbuzuji. Dělá mi velkou radost, když vidím, že mí studenti dělají pokroky, a moc ráda si popovídám i o hlubších či osobních tématech, když je k tomu vhodná příležitost a zájem (mnoho mých studentů s oblibou říká, že funguji jako jejich osobní psycholog či terapeut :)

Co se týče jazykové úrovně studentů, učím všechny od začátečníků až po úroveň B2 (výjimečně i C1), osobně preferuji pokročilejší úrovně (B1 a B2).

Bližší informace o dosaženém vzdělání, zkušenostech a praxi na pozici lektorky

 • Dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a češtiny pro cizince v těchto jazykových agenturách: London Institute, Threshold Training Associates, Glossa, La Langue Atelier a Tandem v Praze
 • Celoroční individuální i skupinové firemní kurzy v Commerzbank, Raiffeisenbank, Komerční bance, Telefónica O2, LEGO aj.
 • Soukromé individuální lekce v Praze i po skypu
 • Příprava studentů na jazykové zkoušky City and Guilds (Expert) a Cambridgské zkoušky (CAE)
 • Výuka angličtiny pro cizince: krátkodobé intenzivní kurzy pro španělské a francouzské studenty, úroveň pre-intermediate
 • Výuka češtiny pro cizince: úroveň elementary až upper-intermediate pro anglické a americké lektory v jazykové agentuře London Institute a dále individuální lekce pro studenty z různých zemí
 • Navštěvování celoročního intenzivního státnicového kurzu a následné obdržení certifikátu Všeobecná státní jazyková zkouška (2001)
 • Čtyřměsíční pracovní pobyt v USA v rámci programu Work and Travel: práce v jachtařském klubu Shelter Island Yacht Club a v restauraci Chequit (2006); několikatýdenní pobyt v Londýně (2004)
 • Úspěšné složení státnic z Anglické filologie a Filozofie na UP Olomouc (2008)
 • Navštěvování půlročního kurzu pro lektory jazykové školy Threshold a příprava na Cambridgské zkoušky CPE (2012)
 • Jazyková úroveň: C2 (Proficiency)